MBSR

Cursus Mindfulness Based Stress Reductie (MBSR)

Mindfulness Based Stress Reductie (MBSR) is een aandachtstraining om bij jezelf te komen.
Het gaat erom met volle aandacht in het hier en nu te zijn, en je ervaringen bewust en volledig toe te laten, zonder er over te oordelen.
Je bewust te worden van je lichaam, zintuigen, emoties en gedachten.
Niet zozeer om problemen op te lossen, maar om je verhouding tot die problemen te veranderen.
Hierdoor ontstaat er meer ruimte en flexibiliteit. Je kunt dan uit je automatische (afweer) reacties stappen en adequater op de situatie reageren.
Omschakelen van de doe-stand naar de zijn-stand, waardoor je meer, en bewuster, van het leven kan genieten.

In elke bijeenkomst komt een thema aan bod. We werken met lichaamsbeweging en aandachts- en bewustzijnsoefeningen en er is veel ruimte voor uitwisseling, zowel in de groep als in tweetallen.
Regelmatig zelf thuis oefenen is een belangrijk onderdeel van de training.
Voorafgaand is er een telefonisch voorgesprek om te kijken of de training aansluit bij je behoefte.


Cursusbegeleiding


Olga Jans, gecertificeerd mindfulnesstrainer,
opgeleid bij See True Mindfulness opleidingen.
Sinds 2002 ben ik met meditatie en boeddhisme
bezig bij Tibetaans boeddhistisch centrum Jewel Heart
onder spirituele leiding van Gelek Rimpoche. Daar begeleid ik ook cursussen en open meditatieavonden.
Ik laat me verder inspireren door verschillende boeddhistische leraren en tradities.
Op dit moment volg ik de opleiding Unity en Duality van het Tarab Institute, een studie en training
in boeddhistische psychologie en filosofie, toegespitst op onze westerse samenleving.

Ine Albers, tot mijn pensioen heb ik gewerkt als docent op een ROC.
Het is nu al weer ruim 20 jaar geleden dat ik voor het eerst op mijn kussentje ging zitten.
Binnen het Boeddhistich centrum Jewel Heart in Nijmegen heb ik veel aan mindfulness- en meditatiebeoefening gedaan;
deelgenomen aan meerdere cursussen en retraites.
De laatste jaren begeleid ik ook meditatiecursussen en meditatiedagen. In 2012 heb ik bij See True de opleiding
tot geaccrediteerd mindfulnesstrainer met succes afgerond.
Mediteren is voor mij een behulpzame manier om meer in het nu te blijven en met een open,
vriendelijke houding te laten zijn wat is.